Vážení priaznivci plávania,

aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť sa, ako naložíte s oprávnením poukázať 2% už uhradenej ročnej dane z príjmu za uplynulý rok niektorému prijímateľovi, medzi ktorými môže byť aj náš plavecký oddiel.

Dovoľte nám uchádzať sa o Vašu podporu na poli športových aktivít Trenčianskeho plaveckého oddielu.

Váš príspevok bude použitý na podporu plaveckého výcviku Vašich detí, ich tréningového a pretekárskeho napredovania a nevyhnutného materiálneho zabezpečenia.

Veríme, že za Vašu priazeň sa deti odvďačia nadšením pre šport a skvelými plaveckými výkonmi.

ĎAKUJEME  🙂


2021_Popis krokov pre venovanie 2% zamestnancov

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie fyzické osoby

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby

TLAČIVÁ NA VYPLNENIE:

POTVRDENIE o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO