KONTAKTY

predseda oddielu: Róbert Pastierik

Trenčiansky plavecký oddiel (TPO)
Šafárikova 2723/4-16
911 08 Trenčín


Telefón:                         +421 904 634 745

E-mail:                           tpo.170108@gmail.com

WWW:                           www.tpo2008.sk

Facebook:                     Trenčiansky plavecký oddiel na Facebooku

Youtube:                       Trenčiansky plavecký oddiel na Youtube


Číslo účtu (IBAN):            SK11 7500 0000 0040 0591 3026
IČO:                                          42026130